Strona Główna

Na naszej stronie internetowej publikujemy bieżące oraz archiwalne informacje o organizowanych przez nas konkursach w ramach stypendiady wczesnoszkolnej, polonistycznej oraz matematycznej dla uczniów szkoły podstawowej klas 1-8.

    Udostępniamy Państwu wzory arkuszy konkursowych (zakładka ARCHIWUM - w górnym pasku), wyniki laureatów i finalistów poszczególnych stypendiad oraz statystykę konkursową (zakładka WYNIKI - w pasku po prawej stronie).

    Polecamy również materiały do pobrania: Informatory o konkursach, karty zgłoszenia, protokoły, szablony do sporządzenia listy uczestników, klucze odpowiedzi /zakładka AKTUALNOŚCI/ - w pasku po prawej stronie oraz wzory list uczestników, a także deklaracje RODO /zakładka RÓŻNE/ - w górnym pasku.

KOMUNIKATY

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskich Konkursach „STYPENDIADA 2019/2020”.

/szczegóły w zakładce INFORMATORY/TERMINARZ:

 

Stypendiada wczesnoszkolna dla uczniów klas 1-3 /2–12 GRUDNIA 2019 r./:

 

1. konkurs plastyczny „Plastuś” – 2-9 grudnia 2019 r.

2. konkurs czytelniczy „Abecadło” – 10 grudnia 2019 r.

3. konkurs ortograficzny „Ortografek” – 11 grudnia 2019 r.

4. konkurs matematyczny „Plusik” – 12 grudnia 2019 r.

 

Stypendiada polonistyczna dla uczniów klas 4-8 /10–13 GRUDNIA 2019 r./:

 

1. konkurs czytelniczy „Kreator” – 10 grudnia 2019 r.

2. konkurs ortograficzny „Ortograf” – 11 grudnia 2019 r.

3. konkurs literacki „Polonus” – 13 grudnia 2019 r.Stypendiada matematyczna dla uczniów klas 4-8 /12 GRUDNIA 2019 r./:

1. konkurs matematyczny „Plus” – 12 grudnia 2019 r.Na naszej stronie są dostępne do pobrania Informatory, karty zgłoszenia, szablony do sprządzenia listy uczestników, wzory list uczestników, deklaracje RODO oraz wszystkie tegoroczne konkursowe utwory literackie.

 

IINFORMATORY 2019/2020 udostępniliśmy Państwu do pobrania w wersji pdf. Jednakże, oprócz tego, 1 października 2019 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej dodatkowo wysłaliśmy do szkół w wersji broszurowej wszystkie INFORMATORY 2019/2020 dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej klas 1., klas 2., klas 3., a także polonistów oraz matematyków uczących w klasach 4-8.

 

Kartę zgłoszenia należy przesłać Organizatorowi w terminie: 4-15 listopada 2019 r. na jeden z trzech sposobów: faksem, mailem lub pocztą - decyduje wówczas data stempla pocztowego.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Menu


Aktualności
Informatory
Karty zgłoszeniowe
Protokoły
Szablony - listy uczestników
Klucze odpowiedzi
Konkursowe utwory literackie


Wyniki
Laureaci i finaliści
Statystyka konkursowa


Logowanie
Login:
Hasło:Statystyki


Copyright by stypendiada.pl 2019