Strona Główna

Na naszej stronie internetowej publikujemy bieżące oraz archiwalne informacje o organizowanych przez nas konkursach w ramach stypendiady wczesnoszkolnej, polonistycznej oraz matematycznej dla uczniów szkoły podstawowej klas 1-8.

    Udostępniamy Państwu wzory arkuszy konkursowych (zakładka ARCHIWUM - w górnym pasku), wyniki laureatów i finalistów poszczególnych stypendiad oraz statystykę konkursową (zakładka WYNIKI - w pasku po prawej stronie).

    Polecamy również materiały do pobrania: Informatory o konkursach, karty zgłoszenia, protokoły, szablony do sporządzenia listy uczestników, klucze odpowiedzi (zakładka AKTUALNOŚCI - w pasku po prawej stronie). 

KOMUNIKATY

     Na naszej stronie internetowej są dostępne już do pobrania: wykaz szkół, których uczniowie w Stypendiadzie 2018/2019 zostali finalistami bądź laureatami poszczególnych konkursów, a także klucze odpowiedzi oraz statystyka konkursowa.

    Jednocześnie informujemy, iż 27 lutego 2019 r. zakończyliśmy wysyłanie do szkół za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletnych wyników laureatów, finalistów i uczestników, wszystkich regulaminowych nagród podstawowych i dodatkowych przyznawanych w kategoriach I - II, a także podziękowań i listów gratulacyjnych dla nauczycieli oraz szkolnych koordynatorów.

   Wszystkim laureatom, finalistom oraz ich nauczycielom serdecznie gratulujemy osiągnięcia edukacyjnego suksesu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Menu


Aktualności
Informatory
Karty zgłoszeniowe
Protokoły
Szablony - listy uczestników
Klucze odpowiedzi
Konkursowe utwory literackie


Wyniki
Laureaci i finaliści
Statystyka konkursowa


Logowanie
Login:
Hasło:Statystyki


Copyright by stypendiada.pl 2019