Strona Główna

Na naszej stronie internetowej publikujemy bieżące oraz archiwalne informacje o organizowanych przez nas konkursach w ramach stypendiady wczesnoszkolnej, polonistycznej oraz matematycznej dla uczniów szkoły podstawowej klas 1-8.

    Udostępniamy Państwu wzory arkuszy konkursowych (zakładka ARCHIWUM - w górnym pasku), wyniki laureatów i finalistów poszczególnych stypendiad oraz statystykę konkursową (zakładka WYNIKI - w pasku po prawej stronie).

    Polecamy również materiały do pobrania: Informatory o konkursach, karty zgłoszenia, protokoły, szablony do sporządzenia listy uczestników, klucze odpowiedzi (zakładka AKTUALNOŚCI - w pasku po prawej stronie). 

KOMUNIKATY

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskich Konkursach „STYPENDIADA 2018/2019”

/szczegóły w zakładce INFORMATORY/

 

 /*NOWOŚĆ*/ 

W tym roku szkolnym w stypendiadzie wczesnoszkolnej po raz pierwszy rywalizować będą również uczniowie klas 1Przygotowaliśmy dla nich konkurs plastyczny "Plastuś".

 

TERMINARZ:

Stypendiada wczesnoszkolna dla uczniów klas 1.: 10–14 GRUDNIA 2018 r.

1. konkurs plastyczny „Plastuś” – 10-14 grudnia 2018 r.    /*NOWOŚĆ*/

 

Stypendiada wczesnoszkolna dla uczniów klas 2-3: 10–14 GRUDNIA 2018 r.

1. konkurs czytelniczy „Abecadło” – 10 grudnia 2018 r.

2. konkurs ortograficzny „Ortografek” – 11 grudnia 2018 r.

3. konkurs matematyczny „Plusik” – 12 grudnia 2018 r.

4. konkurs plastyczny „Plastuś” – 13 i 14 grudnia 2018 r.

 

Stypendiada polonistyczna dla uczniów klas 4-8: 10–13 GRUDNIA 2018 r.

1. konkurs czytelniczy „Kreator” – 10 grudnia 2018 r.

2. konkurs ortograficzny „Ortograf” – 11 grudnia 2018 r.

3. konkurs literacki „Polonus” – 13 grudnia 2018 r.

 

Stypendiada matematyczna dla uczniów klas 4-8: 12 GRUDNIA 2018 r.

1. konkurs matematyczny „Plus” – 12 grudnia 2018 r.

 

     Na naszej stronie są dostępne do pobrania INFORMATORY, KARTY ZGŁOSZENIA oraz wszystkie tegoroczne KONKURSOWE UTWORY LITERACKIE.

     INFORMATORY 2018/2019 udostępniliśmy Państwu do pobrania w wersji pdf. Jednakże, oprócz tego, 1 października 2018 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej zostaną dodatkowo wysłane do szkół w wersji broszurowej wszystkie INFORMATORY 2018/2019 dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej klas 1., klas 2. i klas 3., a także polonistów oraz matematyków uczących w klasach 4-8.

     Kartę zgłoszenia należy przesłać Organizatorowi w terminie: 5-16 listopada 2018 r. na jeden z trzech sposobów: faksem, mailem lub pocztą - decyduje wówczas data stempla pocztowego.

     Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

Uwaga!

    W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, informujemy, iż w dniu 28 lutego 2019 r. opublikujemy, zamiast imiennej listy orłów czytelniczychortograficznychmatematycznychplastycznych i literackich, wyłącznie wykaz szkół, w których uczniowie zostali laureatami bądż finalistami poszczególnych konkursów, wraz z podaniem liczby laureatów i finalistów w tychże szkołach.

 

   Zatem, szkolni koordynatorzy oraz nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów nie muszą zbierać od rodziców/opiekunów prawnych uczniów, którzy zadeklarują chęć udziału w Stypendiadzie, oświadczeń dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Menu


Aktualności
Informatory
Karty zgłoszeniowe
Protokoły
Szablony - listy uczestników
Klucze odpowiedzi
Konkursowe utwory literackie


Wyniki
Laureaci i finaliści
Statystyka konkursowa


Logowanie
Login:
Hasło:Statystyki


Copyright by stypendiada.pl 2018